Winsum – Obergum rond 1937

In de dertiger jaren organiseerde Dominee Nolle van de Obergumer kerk vele uitstapjes en optochten voor de dorpsbevolking liet deze door een professioneel filmbedrijf
Haijer en Mees uit Groningen vastleggen.

Klik op de afbeelding om deze unieke beelden te bekijken.

De beelden zijn voorzien van muziek en teksten door Willem Kroon van
Kroon Videowerk, met medewerking van mevr. Friedl Nolle en Ria Siegers.

Na 200 jaar weer te bewonderen…

Expositie van archeologische vondsten van de Tammingaborg of Huis Bellingeweer

Wie momenteel het gemeentehuis in Winsum binnenloopt kan achterin de hal (voorbij de balies) twee goed gevulde vitrines gewaarworden. Hierin staat de komende twee maanden de eerste selectie van archeologische vondsten uit de collectie van de HVWO tentoongesteld. We hebben een keuze gemaakt uit de zeer diverse vondstengroep die in 1999 boven de grond kwam tijdens renovatiewerkzaamheden van het Hertenkamp en behoort tot de borg die hier tot 202 jaar geleden stond. In het nieuwe jaar zal de inhoud wisselen voor andere mooie stukken uit deze Tammingaborg-collectie.

Locatie van de expositie & Openingstijden

Gemeentehuis Winsum | Hoofdstraat W70 | 9951 AC Winsum

Locatie van de expositie & Openingstijden
Gemeentehuis Winsum | Hoofdstraat W70 | 9951 AC Winsum
Maandag 8.30 – 16.30
Dinsdag 8.30 – 16.30
Woensdag 8.30 – 16.30 en 17.30 – 20.00
Donderdag 8.30 – 16.30
Vrijdag 8.30 – 12.00
Zaterdag & Zondag Gesloten

Van Beeldenstorm tot Jodenvervolging

Open Monumentendag in de voormalige Synagoge van Winsum

Op zaterdag 11 september organiseert de Historische Vereniging Winsum Obergum in het kader van de Open Monumentendag diverse activiteiten in en rond de voormalige synagoge van Winsum. Vanaf 11 tot 16 uur is er een doorlopende voorstelling van de animatiefilm (duur 25 minuten) over het voormalige klooster in Winsum, zwaar beschadigd in en vervallen na de Beeldenstorm van 1566 tijdens de 80-jarige oorlog. U krijgt een beeld van hoe het klooster eruit kan hebben gezien, maar de film geeft ook een goede indruk van het kleinsteedse karakter van Winsum in de late Middeleeuwen. Dan heeft u meteen gelegenheid om een kijkje in en rond het gebouw te nemen, waarmee de ooit zo bloeiende Joodse gemeenschap van Noordwest Groningen liet zien volledig mee te willen tellen binnen het verzuilde Nederland.

Wilt u meer daarover weten, dan kunt u aansluiten bij de rondleiding “Joods Winsum” door de historicus Romke Visser, voorzitter van de Historische Vereniging. Hij zal aandacht besteden aan de (bouw)geschiedenis van de synagoge en via een wandeling van ca. een uur door het dorp stilstaan bij bijzondere plekken die duidelijk maken welke betekenis de joodse gemeenschap in Winsum heeft gehad. Met beide activiteiten sluit de Historische Vereniging Winsum Obergum aan bij het landelijke thema van de Open Monumentendag, Mijn monument is jouw monument, waarmee het kennismaken met het “andere en andersdenkenden”, maar ook het wegnemen van drempels via toegankelijkheid van erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek centraal staan. Hierbij past aandacht voor dit bijzondere religieuze erfgoed dat Winsum rijk is, al is dat op het eerste gezicht minder zichtbaar dan de kerken in het dorp.

De rondleidingen starten om 13 en 15 uur, duren met inbegrip van een inleiding bij de synagoge (start- en eindpunt) ongeveer anderhalf uur en zijn gratis. Wilt u zeker zijn van deelname, reserveert u dan per mail op voorzitter@winshem.nl Voor toegang tot de synagoge geldt dat er maximaal vijftien personen tegelijk naar binnen kunnen, willen zij gepaste afstand tot elkaar houden. Het programma komt tot stand in samenwerking met de Stichting een Joodse Erfenis Winsum en de Stichting Behoud Synagoge Winsum. U vindt de synagoge aan de Schoolstraat 24 9951 EL Winsum (parkeren doet u het beste bij het naburige winkelcentrum Obergon, want bij de synagoge is geen plek).

Interviews met dorpsgenoten (7)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Alje van Bolhuis onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Marten Pol

Rondom Lutje Stad (2007)

Een kroniek van Winsum en Omstreken, een beeld van de rijke geschiedenis van Winsum (Gr.)

De film toont enkele hoogte- en dieptepunten uit de historie van Winsum, dat in 1057 markt, munt en tolrecht kreeg.
Er wordt een beeld geschetst van het middeleeuwse kloosterleven en de verwoesting van Winsum in 1581.
Ook markante historische Winsumer figuren, zoals de gebroeders Ripperda,
Clara Feyoena van Sytzema  en Geert Reinders komen in deze beeldkroniek voorbij. 

Met medewerking van diverse Winsumers. De productie was in handen van Heine
van Calker en Peter Doornbusch. Regie door Willem Kroon.

Interviews met dorpsgenoten (6)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Jan Bijsterveld onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Friedl Nolle

Interviews met dorpsgenoten (5)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Jan Bijsterveld onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Coby Bansema – de Boer

Lezing Stijn Arnoldussen 4 februari

Veldonderzoek ter verbeelding van Groninger Kloosters: Yesse en Thesinge onderzocht
Stijn Arnoldussen

In deze lezing worden de twee uitgevoerde archeologische veldwerkprojecten op Groninger Kloosters te Haren (Klooster Yesse) en Thesinge (Klooster Germania) gepresenteerd. Deze kloosters werden tussen 1183 en 1216 gesticht en vielen onder de Benedictijner (Thesinge) en Cisterciënzer (Yesse) ordes. Yesse was formeel een vrouwenklooster en Germania een dubbelklooster, maar functioneerde in werkelijkheid vooral als een vrouwenklooster. Krijgshandelingen in de 16e eeuw vormen voor beide kloosters de slotacte: Germania wordt in 1582 grotendeels verwoest en Yesse wordt na de reductie in 1595 afgebroken. Dit betekent dat van beide kloosters vrijwel niets meer bovengronds te zien is. Te Thesinge staat nog wel een deel van de kloosterkerk overeind, en te Yesse is de originele omgrachting nog bewaard gebleven in het landschap. In de lezing wordt duidelijk hoe op basis van geofysisch onderzoek (weerstandsmetingen, grondradar) en gravend onderzoek het bouwplan en de activiteiten van deze kloosters gereconstrueerd wordt.

Stijn Arnoldussen is universitair hoofddocent archeologie aan de rijksuniversiteit Groningen.
Zijn specialisatie betreft het onderzoek aan gemeenschappen uit de brons- en ijzertijd.
Hij is als docent veldwerkonderwijs echter ook verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten archeologie, waarbij sinds 2017 het Klooster Yesse te Haren het onderzoeksdoel vormt.

Lezing Reinder Reinders op dinsdag 3 september 2019

Graag nodigt het bestuur u uit voor de ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Winsum-Obergum, die gehouden zal worden op dinsdag 3 september 2019 in de Hoogte, Kerkpad 8 te Obergum, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Lezing door Reinder Reinders
4. Gelegenheid voor vragen
5. Sluiting

Lezing over “De Atlas van Beckeringh”
Reinder Reinders is oud-hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Samen met anderen vervaardigde hij in 2016 “De Atlas van Beckeringh”,
een kloek boek over de borgenkaart van Beckeringh.
In 1781 publiceerde Theodorus Beckeringh de fameuze kaart van de
Provincie Groningen met de afbeeldingen van 24 borgen.
Dankzij de ruim 200 bewaarde schetskaarten en voorstudies van de borgen
kan een ieder het spoor van Beckeringh door het Groninger Landschap
van de 18e eeuw volgen.

In Memoriam Jacques Tersteeg 1946 – 2019

Op 6 juli 2019 is toch nog onverwacht Jacques Tersteeg overleden. Jacques werd op 4 augustus 1946 geboren in het Gelderse Renkum waar hij ook opgroeide.

Hij studeerde Nederlands aan de universiteit van Nijmegen, specialiseerde zich in middeleeuwse mystiek en letterkunde en deed als bijvak geschiedenis. Hij bestudeerde gedurende een jaar middeleeuwse kerkmuziek aan de universiteit van Cambridge. Begin jaren zeventig werd hij wetenschappelijk medewerker Middelnederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gezin ging in de nieuwbouwwijk van Obergum wonen. Jacques werd plaatselijk actief op literair gebied en gezamenlijk werd het tijdschriftje ‘Vijf Zinnen’ uitgegeven met daarin gedichten van alle deelnemers. Zo leverde ook Jacques zijn gedichten aan. Na de gemeentelijke herindeling in de jaren negentig kwam het besef om de historie van de oude gemeente Winsum te bewaren en vooral door nieuw onderzoek vast te leggen. Jacques was nog altijd lid van de Historische Vereniging Gelre, had dus ervaring met een dergelijke vereniging en samen met wijlen Jan Venhuizen en Cees de Ranitz nam hij eind 1995 het initiatief voor het oprichten van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. Jacques werd voorzitter en dat zou hij blijven tot 2014. Reeds in 1996 verscheen het eerste nummer van het Infobulletin ‘Winshem’ en hoewel bijna elk nummer tot heden een artikel bevat geschreven door Jacques was dat in het eerste nummer niet het geval. Hoogtepunten uit zijn periode zijn de publicaties in 1998 van het boek ‘Levensschets van Geert Reinders 1737-1815’ in samenwerking met de Wierdastichting naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan. Een ander hoogtepunt was de tentoonstelling ‘Monnikenwerk in Winsum’ in 2003 in het Jacobijnenhuis. Tijdens graafwerkzaamheden in de Molenstraat (najaar 2001) stuitte men o.a. op skeletten. Het werk werd onmiddellijk stilgelegd en de archeologische werkgroep van de vereniging was snel ter plaatse. Het betrof immers het gebied waar het Dominicanenklooster  (1276-1585) had gestaan. Het verband tussen de archeologische vondsten en het aantreffen van een zestal middeleeuwse (klooster)vensters in het huis op de hoek van de Hoofdstraat en de Havenstraat  (het huidige Jacobijnenhuis) zorgden voor deze gezamenlijke tentoonstelling. Maar in 1996 had wijlen prof. Jos Hermans al een lezing gehouden in de N.H. kerk over ‘Middeleeuwse boeken en orgelmuziek uit Winsum’. Hij had in de Staatsbibliotheek te Berlijn een handschrift uit 1430/1431 ontdekt afkomstig uit Winsum, dat naast preken ook orgeltabulatuur bevatte. Op de avond van zijn lezing heeft organist Klaas Veltman deze tabulatuur op het orgel gespeeld. Een derde hoogtepunt was het verschijnen van het prachtige jubileumboek ‘Winsum 1057-2007’ onder eindredactie van Jacques. Aanleiding was het 950-jarig bestaan van Winsum. Als je Jacques vroeg wat hem het meeste aansprak uit de geschiedenis van Winsum was steevast het antwoord: de kloostergeschiedenis. Dat het om een Dominicanenklooster ging sprak hem nog meer aan want ….. Jacques is op 4 augustus de feestdag van Dominicus geboren.
In hem verliezen we een bijzondere persoonlijkheid met een enorme geschiedkundige kennis op een zeer breed terrein.

Historische Vereniging Winsum-Obergum

Enne Jansheerd Maarhuizen

Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra bewonen de Enne Jansheerd op Maarhuizen. Ze hebben een groot project in hun hoofd om er een centrum van beleving van cultuur en natuur van te maken. En ze hebben het geluk dat de vader van Gijs een boekje heeft geschreven over de Enne Jansheerd.

De auteur, Johan van Rhijn, is geen historicus maar bioloog. Vaardig knoopt hij bestaande studies aan elkaar. En dat is een verdienste. De gegevens komen uit publicaties van de historische kring van Winsum (mensen, lees toch hun Infobulletin Winshem) en vooral het boek ‘Winsum 1057-2007’ waar de historici die als amateur of professional iets met Winsum te maken hebben, eens flink hebben uitgepakt. (bron: Winsum Nieuws)