Over ons

Bestuur: 
Dhr. R. (Romke) Visser, voorzitter, email: voorzitter@winshem.nl
Dhr. J. (Jan) Veltman, adjunct voorzitter
Mevr. M.G. (Maaike) Peters, secretaris, email: secretariaat@winshem.nl
Dhr. J.(Jacob) Kamst, penningmeester, email: penningmeester@winshem.nl
Dhr. H.P. (Henk) Wolters, algemeen lid

Secretariaat:
p/a Mevr. M.G. Peters, Steenbakkerij 30, 9951 KD Winsum
Email: secretariaat@winshem.nl

Beheer Archief en Collectie
Mevr. I. (Ida) van der Molen, email: archivaris@winshem.nl of maak een afspraak 

Redactieadres:
Artikelen, materiaal, mededelingen of oproepen over de historie van Winsum-Obergum kunt u sturen naar: Dhr. A.J.M. (Aad) van der Drift, Geert Reindersstraat 6, 9951CC Winsum,
T: 0595-444619
Email : redactie@winshem.nl of info@winshem.nl
Website: https://www.winshem.nl

Website
Dhr. C. (Clemens) Tersteeg, email webmaster@winshem.nl

Lidmaatschap | Contributie (per kalenderjaar)
U ontvangt:
– uitnodigingen per e-mail en het Infobulletin wordt in Winsum bezorgd voor €27,50.
– uitnodigingen per e-mail en verzending van het Infobulletin gaat per post voor €33,00.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u dit vóór 1 januari van het volgende jaar kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging. Email: secretariaat@winshem.nl

Het RSIN nummer / Fiscaal nummer van de vereniging  is: 805222054
Alle bestuursleden van de vereniging zijn onbezoldigd.

Historische Vereniging Winsum-Obergum
KvK-nummer     40026683
Bankrekening    NL20ABNA0612336174