In memoriam : Joop Haak

Op 16 oktober 2022 is Joop Haak overleden.

Joop Haak

Hij heeft gedurende vele jaren in diverse functies veel voor de historische vereniging en onze kennis van de lokale geschiedenis betekend.
Joop was een fijne, goedlachse, evenwichtige en gedreven persoonlijkheid. Vanuit zijn brede interesse heeft hij velen geïnspireerd.

In de vereniging was Joop actief als bestuurslid van april 2006 tot februari 2014. Wegens het vertrek van Jacques Tersteeg werd hij vanaf februari 2014 waarnemend voorzitter tot maart 2016. Daarna was Joop afwisselend bestuurslid, waarnemend voorzitter en weer bestuurslid tot april 2021. Toen is Joop vanwege ziekte gestopt met het actieve bestuurswerk dat hij 15 jaar heeft gedaan.

Naast zijn functie in het bestuur van de vereniging was Joop actief betrokken bij het opleiden van de eerste groep dorpsgidsen. In woord en geschrift en met een flinke dosis enthousiasme en humor deelde Joop de hoogtepunten uit de historie van ons dorp.

Ook de speurtocht naar de locatie van het Jacobijnen Klooster in Winsum had zijn grote belangstelling. Joop was daardoor een van de aanjagers van het grondradaronderzoek wat in het centrum van Winsum in opdracht van de historische vereniging werd uitgevoerd.

De speurtocht naar de contouren van het klooster was voor Joop nog niet klaar.
Liefst had hij de spade ter hand genomen om in de omgeving van de Molenstraat te graven naar de ondergrondse objecten die op de grondradarscan getoond worden. Om dan vast te kunnen stellen of het werkelijk restanten van het klooster zijn.

Wij hopen dat wij deze vraag ooit nog eens kunnen beantwoorden.

Lezing Cuno Koopstra 6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor de lezing gehouden door Cuno Koopstra op donderdag 6 oktober aanstaande.
De lezing wordt gehouden in zalencentrum “De Hoogte”, Kerkpad 8 te Obergum. Aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

Agenda

  1. opening 
  2. Mededelingen 
  3. Lezing door Cuno Koopstra
  4. Gelegenheid voor vragen
  5. Sluiting

Onderwerp van de lezing:

Afgelopen jaar heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden ter hoogte van het recentelijk aangelegde snelfietspad tussen Winsum en Groningen.
Dit fietspad werd dwars door een rijksmonumentale wierde gepland, en daarom is er uitgebreid onderzoek naar gedaan.
De eerste bevindingen zullen deze avond worden gepresenteerd en er is volop gelegenheid om vragen te stellen!!
Cuno Koopstra is al bijna dertig jaar werkzaam in de Nederlandse archeologie.
Zijn hart ligt met name bij de archeologie van de Volle Middeleeuwen en het onderwijzen van archeologie in het basis- en voortgezet onderwijs.
Op dit moment is hij werkzaam bij MUG Ingenieursbureau in Leek.

Deel 2 van Tenstoonstelling Tammingaborg nu te zien in Gemeentehuis Winsum

De Werkgroep Archeologie heeft wederom een mooie groep voorwerpen uit het archeologische vondstencomplex van de Tammingaborg (of: Huis Bellingeweer) geselecteerd om tentoon te stellen in de hal van het Gemeentehuis Winsum.

Hoewel er overduidelijk (voor wie deel 1 ook is gaan bekijken) heel andere voorwerpen worden geshowd, sluit het naadloos aan op de eerdere selectie en is het samen een schitterend tweeluik geworden.

Fragmenten van archeologische vondsten Tammingaborg

De Tamminagborg is ook opgenomen in ‘fietsroute 4: Rondje Winsum’ in Sporen van het Slavernijverleden van Barbara Henkes (2016, pp 98).

Nieuwsgierig geworden, loop dan eens binnen tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis Winsum.

Winsum, Hoofdstraat W70
maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 16.30 uur
woensdag: 8.30 – 16.30 uur en van 17.30 – 20.00 uur
vrijdag: 8.30 – 12.30 uur


Winsum – Obergum rond 1937

In de dertiger jaren organiseerde Dominee Nolle van de Obergumer kerk vele uitstapjes en optochten voor de dorpsbevolking liet deze door een professioneel filmbedrijf
Haijer en Mees uit Groningen vastleggen.

Klik op de afbeelding om deze unieke beelden te bekijken.

De beelden zijn voorzien van muziek en teksten door Willem Kroon van
Kroon Videowerk, met medewerking van mevr. Friedl Nolle en Ria Siegers.

Na 200 jaar weer te bewonderen…

Expositie van archeologische vondsten van de Tammingaborg of Huis Bellingeweer

Wie momenteel het gemeentehuis in Winsum binnenloopt kan achterin de hal (voorbij de balies) twee goed gevulde vitrines gewaarworden. Hierin staat de komende twee maanden de eerste selectie van archeologische vondsten uit de collectie van de HVWO tentoongesteld. We hebben een keuze gemaakt uit de zeer diverse vondstengroep die in 1999 boven de grond kwam tijdens renovatiewerkzaamheden van het Hertenkamp en behoort tot de borg die hier tot 202 jaar geleden stond. In het nieuwe jaar zal de inhoud wisselen voor andere mooie stukken uit deze Tammingaborg-collectie.

Locatie van de expositie & Openingstijden

Gemeentehuis Winsum | Hoofdstraat W70 | 9951 AC Winsum

Locatie van de expositie & Openingstijden
Gemeentehuis Winsum | Hoofdstraat W70 | 9951 AC Winsum
Maandag 8.30 – 16.30
Dinsdag 8.30 – 16.30
Woensdag 8.30 – 16.30 en 17.30 – 20.00
Donderdag 8.30 – 16.30
Vrijdag 8.30 – 12.00
Zaterdag & Zondag Gesloten

Van Beeldenstorm tot Jodenvervolging

Open Monumentendag in de voormalige Synagoge van Winsum

Op zaterdag 11 september organiseert de Historische Vereniging Winsum Obergum in het kader van de Open Monumentendag diverse activiteiten in en rond de voormalige synagoge van Winsum. Vanaf 11 tot 16 uur is er een doorlopende voorstelling van de animatiefilm (duur 25 minuten) over het voormalige klooster in Winsum, zwaar beschadigd in en vervallen na de Beeldenstorm van 1566 tijdens de 80-jarige oorlog. U krijgt een beeld van hoe het klooster eruit kan hebben gezien, maar de film geeft ook een goede indruk van het kleinsteedse karakter van Winsum in de late Middeleeuwen. Dan heeft u meteen gelegenheid om een kijkje in en rond het gebouw te nemen, waarmee de ooit zo bloeiende Joodse gemeenschap van Noordwest Groningen liet zien volledig mee te willen tellen binnen het verzuilde Nederland.

Wilt u meer daarover weten, dan kunt u aansluiten bij de rondleiding “Joods Winsum” door de historicus Romke Visser, voorzitter van de Historische Vereniging. Hij zal aandacht besteden aan de (bouw)geschiedenis van de synagoge en via een wandeling van ca. een uur door het dorp stilstaan bij bijzondere plekken die duidelijk maken welke betekenis de joodse gemeenschap in Winsum heeft gehad. Met beide activiteiten sluit de Historische Vereniging Winsum Obergum aan bij het landelijke thema van de Open Monumentendag, Mijn monument is jouw monument, waarmee het kennismaken met het “andere en andersdenkenden”, maar ook het wegnemen van drempels via toegankelijkheid van erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek centraal staan. Hierbij past aandacht voor dit bijzondere religieuze erfgoed dat Winsum rijk is, al is dat op het eerste gezicht minder zichtbaar dan de kerken in het dorp.

De rondleidingen starten om 13 en 15 uur, duren met inbegrip van een inleiding bij de synagoge (start- en eindpunt) ongeveer anderhalf uur en zijn gratis. Wilt u zeker zijn van deelname, reserveert u dan per mail op voorzitter@winshem.nl Voor toegang tot de synagoge geldt dat er maximaal vijftien personen tegelijk naar binnen kunnen, willen zij gepaste afstand tot elkaar houden. Het programma komt tot stand in samenwerking met de Stichting een Joodse Erfenis Winsum en de Stichting Behoud Synagoge Winsum. U vindt de synagoge aan de Schoolstraat 24 9951 EL Winsum (parkeren doet u het beste bij het naburige winkelcentrum Obergon, want bij de synagoge is geen plek).

Interviews met dorpsgenoten (7)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Alje van Bolhuis onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Marten Pol

Rondom Lutje Stad (2007)

Een kroniek van Winsum en Omstreken, een beeld van de rijke geschiedenis van Winsum (Gr.)

De film toont enkele hoogte- en dieptepunten uit de historie van Winsum, dat in 1057 markt, munt en tolrecht kreeg.
Er wordt een beeld geschetst van het middeleeuwse kloosterleven en de verwoesting van Winsum in 1581.
Ook markante historische Winsumer figuren, zoals de gebroeders Ripperda,
Clara Feyoena van Sytzema  en Geert Reinders komen in deze beeldkroniek voorbij. 

Met medewerking van diverse Winsumers. De productie was in handen van Heine
van Calker en Peter Doornbusch. Regie door Willem Kroon.

Interviews met dorpsgenoten (6)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Jan Bijsterveld onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Friedl Nolle

Interviews met dorpsgenoten (5)

Bekende Winsumers worden geportretteerd en vertellen over
“hoe het vroeger was in Winsum”.
De gesprekken gaan over herinneringen, werken, wonen en samenleven in Winsum in de recente geschiedenis.

Op vakkundige wijze laat Jan Bijsterveld onze bekende dorpsgenoten graven in hun persoonlijke herinneringen.
Dit leidt tot interessante wetenswaardigheden en anekdotes.

De productie van de videogesprekken is in handen van Ria Siegers-Werkman.
Het sfeervolle camerawerk en de (geluids)montage is uitgevoerd door Willem Kroon.
Klik op de afbeeldingen om de filmpjes te bekijken.
In deze serie een gesprek met: Coby Bansema – de Boer