In Memoriam Jacques Tersteeg 1946 – 2019

Op 6 juli 2019 is toch nog onverwacht Jacques Tersteeg overleden. Jacques werd op 4 augustus 1946 geboren in het Gelderse Renkum waar hij ook opgroeide.

Hij studeerde Nederlands aan de universiteit van Nijmegen, specialiseerde zich in middeleeuwse mystiek en letterkunde en deed als bijvak geschiedenis. Hij bestudeerde gedurende een jaar middeleeuwse kerkmuziek aan de universiteit van Cambridge. Begin jaren zeventig werd hij wetenschappelijk medewerker Middelnederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gezin ging in de nieuwbouwwijk van Obergum wonen. Jacques werd plaatselijk actief op literair gebied en gezamenlijk werd het tijdschriftje ‘Vijf Zinnen’ uitgegeven met daarin gedichten van alle deelnemers. Zo leverde ook Jacques zijn gedichten aan. Na de gemeentelijke herindeling in de jaren negentig kwam het besef om de historie van de oude gemeente Winsum te bewaren en vooral door nieuw onderzoek vast te leggen. Jacques was nog altijd lid van de Historische Vereniging Gelre, had dus ervaring met een dergelijke vereniging en samen met wijlen Jan Venhuizen en Cees de Ranitz nam hij eind 1995 het initiatief voor het oprichten van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. Jacques werd voorzitter en dat zou hij blijven tot 2014. Reeds in 1996 verscheen het eerste nummer van het Infobulletin ‘Winshem’ en hoewel bijna elk nummer tot heden een artikel bevat geschreven door Jacques was dat in het eerste nummer niet het geval. Hoogtepunten uit zijn periode zijn de publicaties in 1998 van het boek ‘Levensschets van Geert Reinders 1737-1815’ in samenwerking met de Wierdastichting naar aanleiding van hun 75-jarig bestaan. Een ander hoogtepunt was de tentoonstelling ‘Monnikenwerk in Winsum’ in 2003 in het Jacobijnenhuis. Tijdens graafwerkzaamheden in de Molenstraat (najaar 2001) stuitte men o.a. op skeletten. Het werk werd onmiddellijk stilgelegd en de archeologische werkgroep van de vereniging was snel ter plaatse. Het betrof immers het gebied waar het Dominicanenklooster¬† (1276-1585) had gestaan. Het verband tussen de archeologische vondsten en het aantreffen van een zestal middeleeuwse (klooster)vensters in het huis op de hoek van de Hoofdstraat en de Havenstraat ¬†(het huidige Jacobijnenhuis) zorgden voor deze gezamenlijke tentoonstelling. Maar in 1996 had wijlen prof. Jos Hermans al een lezing gehouden in de N.H. kerk over ‘Middeleeuwse boeken en orgelmuziek uit Winsum’. Hij had in de Staatsbibliotheek te Berlijn een handschrift uit 1430/1431 ontdekt afkomstig uit Winsum, dat naast preken ook orgeltabulatuur bevatte. Op de avond van zijn lezing heeft organist Klaas Veltman deze tabulatuur op het orgel gespeeld. Een derde hoogtepunt was het verschijnen van het prachtige jubileumboek ‘Winsum 1057-2007’ onder eindredactie van Jacques. Aanleiding was het 950-jarig bestaan van Winsum. Als je Jacques vroeg wat hem het meeste aansprak uit de geschiedenis van Winsum was steevast het antwoord: de kloostergeschiedenis. Dat het om een Dominicanenklooster ging sprak hem nog meer aan want ….. Jacques is op 4 augustus de feestdag van Dominicus geboren.
In hem verliezen we een bijzondere persoonlijkheid met een enorme geschiedkundige kennis op een zeer breed terrein.

Historische Vereniging Winsum-Obergum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *