Lezing over de Razzia van 25 april 1944 in Winsum e.o. – haar voorgeschiedenis en nasleep. Een tweeluik door Romke Visser en Jan Visscher.

Datum: 15 april
Locatie: Op Maarhuizen
Aanvang: 20.00 uur

Entree: De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk.
Aanmelden: Graag aanmelden via voorzitter@winshem.nl.

“Ik stond op het punt om met de trein naar Groningen te gaan…”

Op 25 april 1944 werden, in het kader van de Duitse represaille voor de liquidatie van de politieluitenant Keijer in Bedum, in Winsum 49 jonge mannen opgepakt. Keijer collaboreerde met de SD en zat het verzet op de hielen. Dat bracht de top van het verzet in Groningen tot het moeilijke besluit om Keijer te laten liquideren, hetgeen op zaterdagavond 22 april op het Station Bedum daadwerkelijk gebeurde. In de dagen na de aanslag werden er verschillende mannen zwaar gewond of gedood in het kader van de Aktion Silbertanne. In de ochtend van 25 april werden in het kader van een grootscheepse razzia in Bedum, Zuidwolde, Middelstum en Winsum nog eens 148 jonge mannen opgepakt en via Groningen gedeporteerd naar het Kamp Amersfoort. Een enkeling werd vrijgelaten, maar 140 mannen werden tewerkgesteld in diverse werkkampen in Noord-Duitsland, waarvan enkelen het leven lieten. Deze gebeurtenis die voor velen als een donderslag bij heldere hemel kwam, heeft de slachtoffers, voor zover zij het hebben overleefd, hun verwanten en nabestaanden voor het leven getekend. In deze voordracht zal deze gebeurtenis, haar aanloop en nasleep worden belicht.

Romke Visser is historicus, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Historische Vereniging Winsum-Obergum.
Jan Visscher is oud-Obergumer van de Oosterstraat en één van de initiatiefnemers voor het herdenkingsmonument.