Over ons

Bestuur samenstelling:

Dhr. R. (Romke) Visser, voorzitter, email: voorzitter@winshem.nl
Dhr. J.J.K. (Jaap) Wolters, adjunct voorzitter
Dhr. H.P. (Henk) Wolters, secretaris, email: secretariaat@winshem.nl
Mevr. I. (Ida) van der Molen-Huisman, penningmeester,
email: penningmeester@winshem.nl
Dhr. B.J. (Joop) Haak, algemeen lid
Mevr. F. (Fenna) Garst, algemeen lid
Dhr. C. (Clemens) Tersteeg, algemeen lid
Mevr. M.G. (Maaike) Peters, algemeen lid


Secretariaat:

Dhr. H.P. Wolters, Dominicanerstraat 14, 9951 CL Winsum (Gn.) Tel.: 0595-443556
Mobiel: 06-23672464, email: secretariaat@winshem.nl

Redactieadres:
Artikelen, materiaal, mededelingen of oproepen over de historie van Winsum-Obergum kunt u sturen naar: Dhr. J.A. (Jan) Groothof, Dahliastraat 8, 9951GG Winsum, T: 0595-442127
Email : info@winshem.nl
Website: http://www.winshem.nl

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: €22,50 per jaar als het Infobulletin bezorgd kan worden en u uitnodigingen per email wenst te ontvangen.
Wordt het Infobulletin bezorgd en ontvangt u uitnodigingen per post dan bedraagt de contributie €24,50 per jaar.
Bij verzending van het Infobulletin per post €28,00 per jaar, u wenst uitnodigingen per email te ontvangen.
Ontvangt u zowel het Infobulletin èn uitnodigingen per post dan bedraagt de contributie €30,00 per jaar.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u dit vóór de verschijning van het Infobulletin nummer 1 van het volgende jaar kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging:
Dhr. H.P. (Henk) Wolters, Dominicanerstraat 14, 9951 CL Winsum (Gn.) Tel.: 0595-443556 of per email: secretariaat@winshem.nl

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Statuten van de Historische Vereniging Winsum Obergum
Huishoudelijk Reglement HVWO 24 oktober 2017

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 HVWO
Jaarverslag 2017 HVWO