Over ons

Bestuur samenstelling:

Dhr. D.J. Tinga, voorzitter, Email: voorzitter@winshem.nl
Dhr. B.J. Haak, adjunct
Mevr. I. van der Molen-Huisman, penningmeester,  Email: penningmeester@winshem.nl
Dhr. J. Wolters, secretariaat
Dhr. C. Tersteeg, algemeen lid
Mevr. F. Garst, secretariaat, Email: secretariaat@winshem.nl

Secretariaat:
Fenna Garst, Dahliastraat 39, 9951 GE Winsum (Gn.) Tel.: 0595-442093
Email: secretariaat@winshem.nl

Redactieadres:
Artikelen, materiaal, mededelingen of oproepen over de historie van Winsum-Obergum kunt u sturen naar: J.A. Groothof, Dahliastraat 8, 9951GG Winsum, T: 0595-442127
Email : info@winshem.nl
Website: http://www.winshem.nl

Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: €22,50 per jaar als het Infobulletin bezorgd kan worden en u uitnodigingen per email wenst te ontvangen.
Wordt het Infobulletin bezorgd en ontvangt u uitnodigingen per post dan bedraagt de contributie €24,50 per jaar.
Bij verzending van het Infobulletin per post €28,00 per jaar, u wenst uitnodigingen per email te ontvangen.
Ontvangt u zowel het Infobulletin èn uitnodigingen per post dan bedraagt de contributie €30,00 per jaar.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u dit vóór de verschijning van het Infobulletin nummer 1 van het volgende jaar kenbaar te maken bij de secretaris van de vereniging, G. Frumau, Westerstraat 20, 9951 BL Winsum.

Statuut en HR
Statuten van de Historische Vereniging Winsum Obergum
Huishoudelijk Reglement HVWO 24 oktober 2017

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 HVWO
Jaarverslag 2017 HVWO