Infobulletin eerste jaargang 1996

Infobulletin 1996 nr 1

Voorwoord van de Voorzitter
Het logo van de Historische Vereniging Winsum-Obergum
Winsumer munt
Borgheer van Bellingeweer en het Bedrogen Linnennaaistertje.
De Winsumer Boog
De Archieven in Groningen
Het Rijksarchief in Groningen
Notulen ledenvergadering 21 februari 1996
De betekenis van de Ommelander Jonkers in de Middeleeuwen te Winsum
Samenstelling werkgroepen

Infobulletin 1996 nr 2

Weet u de weg naar Winsum ?
De geschiedenis van de gemeente Winsum
Romeinse vondsten in Ranum
Laat-middeleeuwse adel in Winsum
Het zegel van het dominikanenklooster te Winsum: een nieuwe interpretatie
De cholera-epidemie van 1866
Uit het verleden van Winsum
Middeleeuwse boeken en orgelmuziek uit Winsum
Notulen ledenvergadering 21 mei 1996
Vervlogen tijden in Winsum
De Kerstvloed van 1717

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.