Statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2017 is de behoefte uitgesproken om de statuten van de vereniging en het vast te stellen huishoudelijk reglement integraal aan de leden ter beschikking te stellen. Deze webpagina voorziet hierin.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling/interpretatie van het bestuur op de bestaande statuten.

Statuten HVWO
Huishoudelijk Reglement HVWO – CONCEPT

Op de volgende ledenvergadering wordt de vaststelling van het huishoudelijk reglement nogmaals geagendeerd.