Infobulletin derde jaargang 1998

Infobulletin 1998 nr 1

Autobus onder trein bij Ranum
Weet u de weg naar Winsum?
Gemetselde lengtemaat aan de Obergumer kerk
Willem Offerhaus (1773-1830) een vergeten genie-officier
Burgemeester van Winsum was destijds strandvonder
De minuutplans van de gemeente Winsum van 1828
De levensschets van Geert Reinders voor het eerst uitgegeven
De Ommelanderkas
Lampgeld
Werkgroepen

Infobulletin 1998 nr 2

Sluizen van Schaphalsterzijl in 1790
Nieuw verschenen boeken
De minuutplans van de gemeente Winsum van 1828
Aanbieding archiefinventarissen aan ir. A.A. Dees
Werkgroepen
Verslag jaarvergadering

Infobulletin 1998 nr 3

Ommelander schoolmeesters uit vroeger tijd
De schoolmeesterraporten van 1828 en 1826
De spoorlijn Winsum-Zoutkamp
Het opmeten van turf
Het Mensingerweersterloopdiep
Het centrum van Winsum omstreeks 1930
Archeologische monumenten in Winsum
Johannes Elias Feisser
De boerderij ‘Enne Jans Heerd’ te Maarhuizen
Verslag ledenvergadering
Het verdwenen beroep van porder
Statistieken

Volg ons en Like ons:

Infobulletin tweede jaargang 1997

Infobulletin 1997 nr 1

WigboIt Ripperda
Een ongepubliceerde levensschets van Geert Reinders
Winsum, in het jaar 1876
Neergeschoten Engelse bommenwerper
Voorschriften en verboden aan het einde van de vorige eeuw
Straatnamen in Winsum (1)
Burgerlijke stand in 1811
Naamaanduiding buurtschappen
De Boog
Archieven in Groningen
Baanvegers
Tolhuis te Winsum
Archeologie van Winsum en omgeving

Infobulletin 1997 nr 2

Weet u de weg naar Winsum?
De geschiedenis van de gemeente Winsum
Boerderij Dorreven
Windwijzer te Schaphalsterzijl
Rijks- en gemeentearchief zijn verhuisd
Restant van een veertiende eeuws straatje opgegraven
Clara Feyoena van Sytzema
Straatnamen in Winsum (2)
Mysterieus mansportret
Nieuws van de werkgroepen

Infobulletin 1997 nr 3

De vogelvanger van Winsum
Wiergrondschippers
Weet u de weg naar Winsum?
Oude kerkhoven in en om Winsum-Obergum takelen af
Jacob Nieweg. Een predikant uit Winsum die kunstschilder werd
Een burgemeester en zijn nalatenschap
Het stationskoffiehuis in Winsum
Een veelzeggend testament
Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd
Straatnamen in Winsum (deel 3, slot)
In 1935 kreeg Winsum waterleiding
Werkgroepen

Volg ons en Like ons:

Infobulletin eerste jaargang 1996

Infobulletin 1996 nr 1

Voorwoord van de Voorzitter
Het logo van de Historische Vereniging Winsum-Obergum
Winsumer munt
Borgheer van Bellingeweer en het Bedrogen Linnennaaistertje.
De Winsumer Boog
De Archieven in Groningen
Het Rijksarchief in Groningen
Notulen ledenvergadering 21 februari 1996
De betekenis van de Ommelander Jonkers in de Middeleeuwen te Winsum
Samenstelling werkgroepen

Infobulletin 1996 nr 2

Weet u de weg naar Winsum ?
De geschiedenis van de gemeente Winsum
Romeinse vondsten in Ranum
Laat-middeleeuwse adel in Winsum
Het zegel van het dominikanenklooster te Winsum: een nieuwe interpretatie
De cholera-epidemie van 1866
Uit het verleden van Winsum
Middeleeuwse boeken en orgelmuziek uit Winsum
Notulen ledenvergadering 21 mei 1996
Vervlogen tijden in Winsum
De Kerstvloed van 1717

Volg ons en Like ons:

Programma voor de Open Monumentendag op 14 september 2013

Programma  ten behoeve van  de Landelijke Open Monumentendag op
14-09-2013 te Winsum en Obergum.

Thema: Macht en Pracht.

Morgenprogramma van 10.00 – 13.00 uur.                                                               Middagprogramma van 14.00 – 17.00 uur.

Het thema Macht en Pracht te Winsum en Obergum wordt toegelicht door een door gidsen begeleide wandeling in het tweelingdorp langs een steenhuis, middeleeuwse kerken, vroegere borgterreinen en andere historische plaatsen. Het startpunt is de zijingang van het Jacobijnenhuis aan de Hoofdstraat W 27/Havenstraat 2. Het eindpunt van de wandeling ligt op het vroegere kerkhofje van Bellingeweer.

De macht en de pracht in de middeleeuwen manifesteerden zich vooral in en rond de kerken en borgen. Het thema in de verstrekte folder is daarom gericht op de kerkelijke en landadellijke macht en pracht, al moet gezegd worden dat in Winsum en Obergum veel van de oude glorie teloor is gegaan.
Het programma start in het Jacobijnenhuis om 10.00 uur en om 14.00 uur met een bezichtiging van het vroegere steenhuis. Op de eerste verdieping kan de onlangs ingerichte werk- en vergaderkamer van de Historische Vereniging Winsum-Obergum worden bezocht. Daarna vindt er een powerpointpresentatie plaats over de middeleeuwse kerken en borgterreinen en over de vermoedelijke plaats van het vroegere Dominicanenklooster.
Vervolgens kan men deelnemen aan een van de begeleide wandelexcursies naar achtereenvolgens : 1. het Jacobijnenhuis (werkruimte en powerpointpresentatie) 2. de vroegere plaats van de westelijke Ripperdaborg (Rabobank) aan de Geert Reindersstraat  3. de vroegere plaats van het klooster en de kloosterkerk in de Molenstraat 4. de Sint Nicolaaskerk (Obergumer kerk ) aan het kerkpad 5. de Synagoge,  Schoolstraat  24 6. de Torenkerk (Winsum), Kerkstraat 14 7. de vroegere plaats van de oostelijke Ripperdaborg (Ripperdaheerd) achter het station 8. de vroegere plaats van de Tammingaborg 9. het vroegere kerkhofje van Belllingeweer.

De gidsen verzorgen ter plaatse een toelichting.
De gidsen zijn J. Tersteeg (route nr. 1 t/m 4) B. Raangs (route nr. 5 t/m 7) en
C. de Ranitz (route nr. 8 en 9).

De (lege) terreinen van de vroegere Obergumer borgen, De Brake en Blauwborg, liggen te ver buiten de route en worden derhalve niet bezocht.

Volg ons en Like ons: